Zveme Vás na březnovou přednášku Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii. Marek Vranka (FF UK) se bude zabývat replikací v psychologickém výzkumu. Přednáška s diskusí proběhne 30.3.2016 od 18.00 v budově FF UK na nám. Jana Palacha, místnost 104.

Anotace autora

Kdysi lidé věřili výsledkům publikovaných v odborných časopisech. Pak přišel výzkum údajně dokazující schopnost předvídat budoucnost, významný nizozemský psycholog se přiznal, že data v desítkách studií si prostě vymyslel a série pokusů o replikaci známých psychologických efektů přinesla nulové výsledky – a tato důvěra byla otřesena. Nadešel čas, aby psychologové provedli dlouho odkládaný jarní úklid ve svých metodách, analytických postupech a publikačních praktikách. Ne všem se to ale líbí – slibné kariéry a lukrativní smlouvy na popularizační knížky jsou ohroženy, a tak se mluví o honech na čarodějnice, distingvovaní profesoři a profesorky se vzájemně urážejí na twitteru a následně v médiích vycházejí články s titulky jako „Psychologie v krizi ohledně toho, zda je v krizi“. Jak se v tom zmatku vyznat?
V laboratoři PLESS jsme již od začátku součástí této turbulentní debaty – spolupracujeme na velkých replikačních studiích, zavádíme doporučované praktiky do praxe při našich výzkumech a profesorem z Harvardu jsme byli označeni jako „shameless little bullies“. Pokud se chcete dozvědět něco o pozadí a souvislostech současné „replikační krize“ a opatřeních pro její překonání a obnovu důvěry v psychologickou vědu, je tato přednáška právě pro vás (p < .05).