Dovolte abychom vás pozvali na první akci SCSP v novém roce 2013. Ve středu 30.1.2013 od 18.00 se uskuteční přednáška Jiřího Lukavského z Psychologického ústavu AV ČR a Filipa Děchtěrenka (MFF UK) na téma Oční pohyby při sledování více objektů. Místem konání je tentokráte místnost RB 211 v Rajské budově Vysoké školy ekonomické v Praze. Nejvýhodnější je použít vchod přímo do Rajské budovy a to z ulice Italská, poblíž Churchillova náměstí.

Anotace

Přednáška se bude zabývat výzkumem očních pohybů při sledování více objektů (Multiple object tracking, MOT). Častým problémem při výzkumu
očních pohybů bývá nemožnost zkoumat oční pohyby ze stejné scény opakovaně (vidět stejnou fotografii podruhé je jiné…). Výhodou MOT
je, že se jedná o poměrně náročnou pozornostní úlohu a člověk si často neuvědomí, že stejnou úlohu řešil. Díky tomu, můžeme zjišťovat, zda a
jak se liší oční pohyby napříč různými úlohami u stejného člověka / různých lidí. V rámci příspěvku se pokusíme demonstrovat, jak toho využít pro testování různých modelů očních pohybů v dané úloze. Jiří Lukavský také představí výsledky svého výzkumného týmu.

Registrace:
Přihlašte se prosím na Facebookovou událost