Od října budeme fungovat opět ve formě pravidelných diskusních setkání, která se konají každý měsíc. Je možné se těšit na zajímavé řečníky a témata, jako je experimentální ekonomie, neurofilosofie, sociologie vědění a další aktuální otázky vědy a filosofie. Jsme rovněž otevřeni všem vašim námětům a doporučením, ať už po stránce tematické nebo organizační.

Upoutávka na říjnové setkání bude vyvěšena už co nevidět, takže sledujte naše stránky nebo Facebook a přijďte se podívat.