Jiří Šejnoha (MFF UK) zve na úvodní seminář „Filosofických problémů informatiky“ v zimním semestru roku 2012-2013, který přednese doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. z Katedry teoretické informatiky a matematické logiky, MFF UK na téma: „Zahájení, prezentace plánu a poznámky k historickým rámcům problematiky

Úvodní seminář se koná v úterý 9. října 2012 od 17:20 v posluchárně S8 (1. patro) na Malostranském náměstí 25, budova MFF UK.

Abstrakt a plán semináře na následující rok

V zimním semestru bude tématika přednášek různorodá, charakterizovatelná jako epistemologická, etická a vzdělanostní.
V letním semestru se počítá s uceleným cyklem orientovaným epistemologicky a s dalšími jednotlivými přenáškami. V prvé přednášce půjde o náčrt filosoficko-historického půdorysu zvláště s přihlédnutím k otázkám poznání.

Na zimní semestr přislíbili účast

  • prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. (matematik a filosof, porevoluční mistr školství, MFF UK, ZCU)
  • RNDr. Michal Chytil, DrSc. (ředitel Ústavu informatiky Akademie věd České republiky)
  • doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D. (Centrum pro teoretická studia, Univerzita Karlova a Akademie věd České republiky)
  • doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc. (Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, MFF UK)