Seminář filosofických problémů informatiky při MFF UK zve na přednášku doc. Ing. Ivana M. Havla, Ph.D. na téma „Enaktivní přístup v kognitivní vědě a v robotice“, která se koná v úterý 20. listopadu 2012 od 17:20 v posluchárně S8 (1. patro) na Malostranském náměstí 25, budova MFF UK.

Abstrakt:

Enaktivní přístup v kognitivní vědě klade důraz na vzájemnou souvislost vnímání a jednání.

Na rozdíl od klasického, kognitivistického přístupu, který vychází z představy lidské mysli jako algoritmického procesu nad symbolickými reprezentacemi, považuje enaktivní přístup mentální procesy za součást senzomotorické aktivity organismu v prostředí.

Enaktivní přístup má význam i pro robotiku a v té souvislosti existují úvahy o vědomí a subjektivitě robota.

 

Informační stránka semináře: http://ktiml.mff.cuni.cz/fpi/