Seminář filosofických problémů informatiky při MFF UK zve na přednášku prof. RNDr. Petra Vopěnky, DrSc. na téma „Idealizace reálných jevů jako základ abstraktního myšlení“, která se koná v úterý 23. října 2012 od 17:20 v posluchárně S8 (1. patro) na Malostranském náměstí 25, budova MFF UK.

Abstrakt

– Přechod od geometrie v reálném světě do ideálního geometrického světa.
– Počátky vstupu do ideálního světa u Pythagorase.
– Rozvinutí u Platóna.
– Eukleidovský kontrapunkt.