Společnost pro kognitivní vědu a filosofii si vás dovoluje pozvat na přednášku INTRODUCTION TO ENACTIVE COGNITIVE SCIENCE, kterou prosloví Tom Froese z National Autonomous University of Mexico.

Pokračovat ve čtení