?>

Tag: ekonomie (page 1 of 2)

Přednáška 22.4., Praha – „Mysl či peněženka?“

Dubnová pražská přednáška Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii proběhne poměrně netradičně v rámci Festivalu NA HLAVU. Petr Houdek uvede rozkvétající obor behaviorální etiky. Výzkum, který spojuje morální psychologii a experimentální ekonomii ve snaze lépe pochopit, jak lidé řeší etická dilemata – v zaměstnání, v rodině či v politice. Cílem přednášky je ukázat, proč a jak (ne)účinná jsou různá opatření pomáhající lidem rozhodnout se morálně. Do kontrastu bude dán přístup zaměřující se na pochopení „psychologických“ mechanismů zapojených v morálních volbách a „ekonomický“ přístup akcentující pohled co-z-toho-budu-mít.

Přednáška se koná v sobotu 22.4. od 16.00 v kině Světozor a probíhá v rámci festivalu Na Hlavu, prvního festivalu filmů o duševním [ne]zdraví a mysli. Na přednášku je proto výjimečně třeba si zakoupit lístky – zbývá posledních 8 lístků! Ty zakoupíte v předprodeji kina Světozor.

Pokračovat ve čtení

Přednáška, 21. 6., Praha – „On the deepening replication crisis in the social sciences and what to do about it“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii v Praze Vás tentokrát spolu s Pražskou experimentální laboratoří PLESS velmi rády zvou na přednášku Andrease Ortmanna, který vystoupí na téma prohlubující se replikační krize v sociálních vědách. Přednáška vč. následné debaty bude v angličtině.
Na přání přednášejícího výjimečně nebude z vystoupení pořízen záznam, proto neváhejte přijmout naše pozvání a přijít.
Událost se uskuteční v úterý 21. 6. 2016 od 18.00 v budově FF UK, náměstí Jana Palacha 2, Místnost P018

Pokračovat ve čtení

Přednáška 28.4., Praha – „Intuice z pohledu kognitivní psychologie – Je možné se na intuici spolehnout?“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii Vás zve na dubnovou přednášku na téma „Intuice z pohledu kognitivní psychologie – Je možné se na intuici spolehnout?“, kterou prosloví Tomáš Vašák (IDM). Přednáška se se uskuteční 28.4. od 18.00 a poprvé se nebude konat na VŠE, ale na Filosofické fakultě UK v Praze, nám. Jana Palacha 2., místnost č. 201.

Facebooková stránka události je zde.

Pokračovat ve čtení

Přednáška 25. 3., Praha – „Does Study Experience Affect Attitudes Toward Other Nationalities?“

Dovolujeme si vás pozvat na diskusní setkání, které se odehraje 25. 3. od 18:00 na VŠE na Žižkově (místnost RB204). Povídat si budeme s Janou Cahlíkovou (CERGE-EI) o výzkumu efektů studia na Erasmu.

Pokračovat ve čtení

Přednáška 18.9. – „Kolapsy komplexních společností: historie a teorie“

Zveme Vás na událost pořádanou kolegou Pavlem Potužákem, na které vystoupí náš člen Petr Špecián (KEKE, KFIL, SCSP). Ve čtvrtek 18.9.18:00, v místnosti NB 459 (nové patro v Nové budově, nad NF) přednese svůj říspěvek „Kolapsy komplexních společností: historie a teorie“.

Prezentace k vystoupení: Kolapsy komplexních společností (SCSP září 2014).

Pokračovat ve čtení

Diskusní setkání 12. 2. – „Zpátky k Böhm-Bawerkovi, pane Mises“

Na únorovém setkání Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii vystoupí makroekonom Pavel Potužák (NF VŠE), který nám představí svoji aktuální práci na problematice čisté časové preference ve vztahu k rakouské škole. Kdo se nezalekne tohoto poměrně abstraktního tématu, bude mít výbornou příležitost seznámit se s některými základními problémy současné ekonomické teorie. Setkání se uskuteční ve středu 12. 2. od 18:00 v Rajské budově Vysoké školy ekonomické (místnost RB 209). Prezentace bude vycházet primárně z working paperu The Austrian Theory of the Natural Rate of Interest: A Neoclassical Critique, na ni naváže otevřená diskuse.

Registrace a aktuální informace naleznete na Facebookové stránce události.

Pokračovat ve čtení

Diskusní setkání 23.10. – „Kognitivní vyčerpání – jak ovlivňuje naše rozhodování?“

První diskusní setkání nového akademické roku, které si pro Vás připravuje Kateřina Farská (KI VŠE, FSS MU) se odehraje ve středu 23.10.2013 od 18.00 v SB 211. Setkání bude zaměřeno na následující témata:

  • Co se skrývá pod pojmem kognitivní vyčerpání? Proč je důležité ho zkoumat?
  • Jak kognitivní vyčerpání ovlivňuje naše rozhodování?
  • Co k tomu říkají současné výzkumy?

Kromě odpovědí na tyto otázky nás Kateřina seznámí s výsledky vlastního experimentálního výzkumu, který je jádrem její čerstvě dokončené diplomové práce.

Přidejte se k události na Facebooku

Diskusní setkání 22. 5. – „Ekonomie jazyka“

Na květnovém diskusním setkání Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii (SCSP), které se odehraje příští středu od 18:00 v SB211 v budově VŠE na Žižkově vystoupí Petr Houdek (Přírodovědecká fakulta UK, NF VŠE) se svojí přednáškou o ekonomii jazyka. Diskusní setkání je otevřené všem!

 

Pokračovat ve čtení

Nicov 2013: Apriorismus a geneze etických pravidel

 

10. – 12. 5. 2013 se uskuteční již tradiční Nicovské filosofické kolokvium. Letos se bude týkat široce vymezeného tématu etiky – především se chceme koncentrovat na vztah ekonomie a etiky, potažmo ekonomie a hodnotových soudů obecně. Zájemci o vystoupení nebo i jen pasivní účast se mohou přihlásit mailem u Petra Špeciána.

Podrobnosti a aktuality sledujte na stránkách události.

Diskusní setkání 27. 3. – „Konsenzus, predikce a ekonomické vzdělávání“

Dovolujeme si vás pozvat na březnové setkání SCSP se uskuteční ve středu 27. 3. od 18:00 ve Staré budově VŠE na Žižkově (místnost SB411). Vystoupí Petr Špecián (NF VŠE) s prezentací na téma „Konsenzus, predikce a ekonomické vzdělávání“.

Registrace a další informace jsou k nalezení na facebookové stránce události.

Anotace příspěvku

Pokusím se ukázat, zaprvé, že relativní predikční neúspěšnost ekonomie je příčinou toho, že mezi ekonomy nepanuje shoda v základních otázkách a že pociťují významný rozdíl mezi ekonomickou teorií a aplikovanou hospodářskou politikou. Zadruhé bude ilustrováno, že predikční neúspěšnost plyne ze samotné podstaty ekonomie coby autonomní a neexaktní vědy. Z tohoto důvodu se nezdá pravděpodobné, že by ekonomie někdy začala poskytovat vysoce přesné a spolehlivé předpovědi, s jejichž pomocí by byl nastolen konsenzus a zvětšil by se vliv ekonomů na praxi. Zatřetí vyplyne, že i kdyby se ekonomové pokusili obejít politiky (kteří nejsou dostatečně motivovaní k přijímání jejich rad) prostřednictvím vzdělávání široké veřejnosti, jak navrhují někteří autoři, nelze očekávat významnou změnu preferencí veřejnosti ve vztahu k hospodářské politice.

Older posts