?>

Tag: embodiment (page 1 of 2)

Přednáška 24.1., Praha – „Vývojová a kognitivní robotika“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii Vás srdečně zve na lednovou přednášku na téma „Vývojová a kognitivní robotika aneb jak pomocí čtyřnohých a humanoidních robotů modelovat mechanizmy reprezentace těla a peripersonálního prostoru“, kterou si pro nás připravil Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.

Přednáška se uskuteční v úterý 24. 1. od 18:00 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nám. Jana Palacha 2 (místnost bude upřesněna ve facebookové události).
Pokračovat ve čtení

Přednáška 21.9., Praha – „Deti dualizmu“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii Vás srdečně zve na zářijovou přednášku na téma „Deti dualizmu: empirický výskum dualistických intuícií a jeho reflexia“, kterou si pro nás připravila Mgr. Michaela Košová z Přírodovědecké fakulty UK.

Přednáška se uskuteční ve středu, 21. 9. od 18:00 na Filosofické fakultě UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, v učebně P200.

Pokračovat ve čtení

Přednáška 4.5., Brno – „The microgenetic analysis of interaction – embodied skills for togetherness“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii si vás dovoluje pozvat na přednášku The microgenetic analysis of interaction – embodied skills for togetherness, kterou prosloví Michael Kimmel z Universität Wien. Přednáška se bude konat v budově A Filozofické fakulty MU, ulice Arna Nováka 1, učebna A 11. Tato přednáška pokračuje v tematice „enactive cognitive science“, kterou uvedl Tom Froese.

Pokračovat ve čtení

Pozice: Vedoucí neuropsychologické laboratoře, JUCB

Děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypisuje Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího neuropsychologické laboratoře katedry pedagogiky a psychologie.

Výše úvazku: 0,5 (v případě zájmu je možné projednat doplnění úvazku akademickou pozicí dle odborného zaměření a dosaženého vzdělání uchazeče (odborný asistent, docent)
Požadavky: psychologické, medicínské nebo inženýrské vzdělání, ukončené doktorské studium a odborné zaměření na EEG výzkum (doložitelné zaměřením disertační práce či publikační činností)
Náplň práce: návrhy řešení koncepčních otázek výzkumného směřování laboratoře, koordinace výzkumných aktivit týmu, domlouvání spolupráce s podobně orientovanými pracovišti v ČR i v zahraničí
Nástup: dle dohody

Pokračovat ve čtení

Kognice a umělý život XIV, Zaječí, 26.-30. 5. 2014

Srdečně vás zveme na čtrnácté česko-slovenské setkání Kognice a umělý život.
Konat se bude ve dnech 26.-30. 5. 2014 ve Vinařství U Kapličky v Zaječí, více na http://ciencialova.zam.slu.cz/kognice2014/index.php?id=1

Seminář s několikaletou tradicí poskytuje prostor pro prezentaci výsledků a záměrů odborníků v oblasti kognice, umělého života a umělé inteligence z Čech a Slovenska. Cílem semináře je i hledání transdisciplinárního dialogu mezi vědními disciplínami spojených zájmem o tuto široce chápanou oblast vědy.

Pokračovat ve čtení

Interdisciplinary Summer School Neurobiology of Emotions & Feelings, Tuebingen, 2. – 6. June 2014

International Interdisciplinary Summer School: “The Neurobiology of Emotions and Feelings” June 2nd – June 6th , 2014
The Forum Scientiarum of the University of Tübingen is organizing an one-week International Interdisciplinary Summer School on “The Neurobiology of Emotions and Feelings”: with António Damásio (University of Southern California, USA) and Sabine Döring (University of Tübingen, Germany). The summer school will take place during this year`s Unseld Lectures with the Lecturer António Damásio.
For further information about the Unseld Lectures as well as the workshop please see the call for applications on our website: www.unseld-lectures.de/cfa .
Application Deadline: February 20th, 2014.

CTS: Shaun Gallagher – A Pattern Theory of Self, 23.5.

Centrum pro teoretická studia AV ČR a UK si vás dovoluje pozvat na přednášku „A Pattern Theory of Self„, kterou prosloví prof. Shaun Gallagher (Department of Philosophy, University of Memphis).
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. od 10:00 na 3. patře sídla CTS (Husova 4, Praha 1).
Převzato z kanálu Filosofie

Pokračovat ve čtení

SIF: Embodied Intersubjectivity – BETWEEN PHENOMENOLOGICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH

Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci „Embodied Intersubjectivity: Between Phenomenological and Experimental Research“, která se uskuteční ve dnech 3.-4. 6. v budově AV ČR (Národní 3, Praha 1).

Hlavní řečníci
Thomas Fuchs (University of Heidelberg)
Shaun Gallagher (University of Memphis/Hertfordshire)
James Mensch (Charles University Prague)
Thomas Nenon (University of Memphis)
Dan Zahavi (University of Copenhagen)

Podrobnější informace a kompletní program naleznete na  http://embodied-intersubjectivity.webnode.cz/

20th International Summer School in Cognitive Science, NBU, Sofia, July 8-27, 2013

I letos se v Sofii, Bulharsku koná letní škola kognitivních věd na New Bulgarian University.
Tři týdny trvající akce je poměrně nákladná, ale dle mé zkušenosti je možné získat alespoň nějaký příspěvek od CEEPUS a dříve existovala možnost získat stipendium i přímo od NBU.

Web: http://www.nbu.bg/cogs/events/ss2013.html

Pokračovat ve čtení

CTS: Přirozené a umělé myšlení II.

Doc. Ivan M. Havel v letním semestru opět otevírá svůj předmět Přirozené a umělé myšlení akreditovaný na MFF.

Kurz mohou navštěvovat studenti různých ročníků, kteří mají zájmem o kognitivní vědu a filosofii mysli. Pro témata v letním semestru bude znalost látky ze zimního semestru užitečná, avšak nikoliv nezbytná. Účast je možná i pro nezapsané posluchače.

Pokračovat ve čtení

Older posts