?>

Tag: etika

Přednáška 22.4., Praha – „Mysl či peněženka?“

Dubnová pražská přednáška Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii proběhne poměrně netradičně v rámci Festivalu NA HLAVU. Petr Houdek uvede rozkvétající obor behaviorální etiky. Výzkum, který spojuje morální psychologii a experimentální ekonomii ve snaze lépe pochopit, jak lidé řeší etická dilemata – v zaměstnání, v rodině či v politice. Cílem přednášky je ukázat, proč a jak (ne)účinná jsou různá opatření pomáhající lidem rozhodnout se morálně. Do kontrastu bude dán přístup zaměřující se na pochopení „psychologických“ mechanismů zapojených v morálních volbách a „ekonomický“ přístup akcentující pohled co-z-toho-budu-mít.

Přednáška se koná v sobotu 22.4. od 16.00 v kině Světozor a probíhá v rámci festivalu Na Hlavu, prvního festivalu filmů o duševním [ne]zdraví a mysli. Na přednášku je proto výjimečně třeba si zakoupit lístky – zbývá posledních 8 lístků! Ty zakoupíte v předprodeji kina Světozor.

Pokračovat ve čtení

Diskusní setkání 30. 5. – „Otevřenost fenoménu a fenomén otevřenosti“

Na příštím diskusním setkání vystoupí Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D. (KSA FIS) se svým příspěvkem k etice a ekonomii.

Anotace autora:
„Ve svém vystoupení bych chtěl na příkladu paradoxnosti podnikatelské etiky ukázat obecnější problém otevřenosti a celkové neuchopitelnosti fenoménu jako takového. Etika nás totiž upomíná na to, že náš způsob života a náš svět není jediný možný. Ve fenoménech jako takových je přítomna stálá diference a neukončenost. Uchopit něco v plné přítomnosti není možné. K této otevřenosti světa ale podle mého názoru přistupujeme rozbitím nějakého předchůdného

Pokračovat ve čtení

Diskusní setkání 11. 5. – „Neuroetika“

Další debatní setkání bude na téma Neuroetika a bude se konat ve středu 11.5.2011 od 17:00, opět v Klubu knihovny VŠE.

Tentorkát je téma trochu odlehčené a materiál v češtině, takže si po Harrisovi trochu oddychneme 🙂

Předkladatel: Ondřej Bečev
Koreferent: Ondřej Havlíček
Text: naleznete opět na koglib.becev.cz a jedná se o text Marka Petrů: Neuroetika – nový problém, nová disciplína.

Diskusní setkání 21. 4. – „The Moral Landscape Sama Harrise“

Naše první setkání se uskuteční 21. 4. 2011 v 17:00 v Klubu knihovny VŠE na Žižkově.

Tématem bude vybraný text z knihy Sama HarriseThe Moral Landscape.

Studjní text je umísten na server http://koglib.becev.cz , kde budou k nalezení i materiály k následujícícm setkáním.
Přístupové údaje zašleme zájemcům, kteří nás kontaktují na email scsp@email.cz

Jako ochutnávku doporučujeme zhlédnout Harrisovo video na TEDu.

Předkladatel: Petr Špecián
Koreferent: Honza Vašek