Tag: filosofie mysli (page 2 of 4)

Kognitivní veda a jeji budoucnost

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolujeme si vás pozvat na konferenci Kognitivní věda a její budoucnost, která proběhne na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dne 18. 2. 2015.

Tato konference zahajuje činnost brněnské sekce Společnosti pro kognitivní vědu a filozofii, jejímž trvalým cílem je rozšířit povědomí o kognitivní vědě, získat pro tento obor nové nadšence a iniciovat interdisciplinární diskuzi o tématech filozofie, psychologie, teorie vědy, ekonomie, informatiky, apod.

Ctění hosté, jež laskavě souhlasili s výstupem na konferenci, patří mezi přední české kognitivně-vědní odborníky. Představí vám nejenom to, co kognitivní věda je, ale ukáží též rozmanité příklady její aplikace a význam jejího interdisciplinárního přesahu.

Sledujte aktuální informace na webu minikonference a také facebookové stránce události.

Pokračovat ve čtení

Kognícia a umelý život 2015 (25. – 28.5.2015)

V dňoch 25.-28.5.2015 sa bude konať už 15. ročník medziodborovej konferencie Kognícia a umelý život 2015, na ktorú Vás týmto srdečne pozývame. Využite možnosť stretnúť sa s rôznymi zaujímavými ľuďmi-odborníkmi, tentokrát v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc.

Viac informácií nájdete na stránke http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2015/ ktorá bude včas doplnená o ďalšie inštrukcie a detaily.

Pre študentov je tu možnosť uchádzať sa o grant v prípade aktívnej účasti.

CTS: Ivan Havel – Přirozené a umělé myšlení I.

Doc. Ivan M. Havel v zimním semestru opět otevírá svůj předmět Přirozené a umělé myšlení I. akreditovaný na MFF.

Kurz mohou navštěvovat studenti různých ročníků, kteří mají zájmem o kognitivní vědu a filosofii mysli. Účast je možná i pro nezapsané posluchače.

Zahájení – středa  8. října 2014, 14:30.
Místo konání: seminární místnost CTS (Praha 1, Husova 4,  3.p.).

Pokračovat ve čtení

Noam Chomsky v Praze (2. 6. 2014, AV ČR)

Světoznámý lingvista Noam Chomsky vystoupí v rámci své cesty do ČR také v Praze. Přednáška na téma „WHAT CAN WE UNDERSTAND“, se uskuteční 2.6. od 14.00 v budove AV ČR  na Národní.

Debata s prof. Chomskym 3.6., MLP PRaha

Podařilo se také zorganizovat DEBATU s prof. Chomskym na úterý 3.6. ve 13:30 v Městské knihovně na Mariánském náměstí! Bez registrace. Kapacita 250-300 míst.

IMPORTANT UPDATE!!! BOOKING REQUIRED!

Organizátor, Akademie věd ČR nezvládla zareagovat na obrovskou popularitu události a navýšit kapacitu přednášky. Namísto toho je nyní nově vyžadována rezervace. Vyplněný registrační formulář zašlete prosím nejpozději do čtvrtka 29. května 12 hodin na adresu registrace@flu.cas.cz. Účast na přednášce Vám bude potvrzena nejpozději do pátku 30. května. Pokud potvrzení neobdržíte, znamená to, že kapacita prostor byla vyčerpána a Vaše registrace nemohla být přijata. Registrační formulář naleznete na http://www.flu.cas.cz/images/aktuality/2014/Registracni_formular.doc.The organizer, Czech Academy of Sciences failed to handle the enormous popularity of the event and raise the capacity the talk. Instead they decided to require a booking. This can be done by sending a filled-in form (http://www.flu.cas.cz/images/aktuality/2014/Registracni_formular.doc) to registrace@flu.cas.cz by Thursday 29th of May 12AM. If you don’t receive a confirmation, it means that the hall is full and no more seats are available.
http://www.flu.cas.cz/cz/prednaska-prof-noama-chomskyhoZájemci, kteří se nedostanou na pondělní přednášku v Praze se mohou účastnit vystoupení Noama Chomskyho ve středu 4.6. v Olomouci. Tato událost také vyžaduje registraci, ale zbývají zde ještě volná místa. Více informací na http://www.chomsky.upol.cz/Středeční olomouckou diskusi bude živě přenášet Radio Wave, začátek v 19:00, 4. 6.

http://www.blisty.cz/art/73410.html

Juraj Hvorecký – Limity kognitívnej fenomenológie (15.5., Praha )

Trattenbach – Jilská a Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR si vás dovolují pozvat na přednášku „Limity kognitívnej fenomenológie“, kterou prosloví dr. Juraj Hvorecký (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR).Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 15. 5. od 15:00 v zasedacím sále FLÚ AV ČR (Jilská 1, Praha 1).

h/t: Jan Horský

Paralely vědy a filosofie (22.-23. 5. 2014, Brno)

Katedra filosofie Filozofické fakulty MU si vás dovoluje pozvat na studentskou konferenci Paralely vědy a filozofie, která se bude konat ve dnech 22.-23. 5. 2014. Pokračovat ve čtení

Unity of Consciousness: Phenomenological and Cognitive Aspects (28. – 30. 7., Saint-Petersburg)

Interdisciplinary Workshop, 28-30 August 2014, Saint-Petersburg, Russia

Unity of consciousness has been seen as a defining feature of human mind at least since the XVII century. Such great thinkers as John Locke, Immanuel Kant, William James or Edmund Husserl sought to explain what consciousness is, while assuming that it is something unitary and introspectively available. But is that so? Do we have a clear understanding of the presumed unity?

Pokračovat ve čtení

The Jagiellonian-Rutgers Conference in Cognitive Science, Kraków, June 25-29, 2014

Dates: 25-29 June 2014, Theme: Cognition and Action, Submission deadline: 31 January 2014
Invited speakers

Kognice a umělý život XIV, Zaječí, 26.-30. 5. 2014

Srdečně vás zveme na čtrnácté česko-slovenské setkání Kognice a umělý život.
Konat se bude ve dnech 26.-30. 5. 2014 ve Vinařství U Kapličky v Zaječí, více na http://ciencialova.zam.slu.cz/kognice2014/index.php?id=1

Seminář s několikaletou tradicí poskytuje prostor pro prezentaci výsledků a záměrů odborníků v oblasti kognice, umělého života a umělé inteligence z Čech a Slovenska. Cílem semináře je i hledání transdisciplinárního dialogu mezi vědními disciplínami spojených zájmem o tuto široce chápanou oblast vědy.

Pokračovat ve čtení

Phenomenal Consciousness in the Physical World, Prague, June 2-4, 2014

 The conference is organised under the auspices of the Institute of Philosophy and Religious Studies of the Philosophy Faculty of Charles University, and the Institute of Philosophy, the Czech Academy of Sciences

Keynote speaker: Galen Strawson
Other confirmed speakers: Sam Coleman, Katalin Farkas, Philip Goff, Tomáš Hříbek, Patrick Lewtas, Michelle Montague, Dan Zahavi
 Academic Conference Centre, Jilská 1, Prague, June 2-4, 2014
Older posts Newer posts