Poněkud opožděně se rozjíždí zimní semestr SCSP. Ve středu 26. 10. od 18:00 v budově VŠE na Žižkově v místnosti SB327 se setkáme nad prací Petra Špeciána s názvem Svět a věda u Ludwiga von Misese. Esej o misesovské metafyzice.

Práce usiluje o podání důkazu, že Misesův metodologický dualismus a obhajoba specifické metody společenských věd jsou pouze pragmatickým řešením, které má pomoci vědecky uchopit úseky reality, jež stojí dosud mimo možnosti přírodovědního zkoumání. Autor argumentuje, že pod touto dualistickou „fasádou“, která má pouze epistemologický význam, se u Misese jako základní východisko jeho úvah skrývá materialistický monismus. Text bude k dispozici v průběhu tohoto týdne v naší knihovně. Přihlašovací údaje na požádání poskytneme.

Pokud vás zajímají filosofické souvislosti ekonomického myšlení a vůbec postavení ekonomie v rámci vědeckého a filosofického diskursu, nenechte se odradit úzce vymezeným tématem a přijďte nás navštívit – rozprava je otevřená všem zájemcům.