?>

Tag: neuroekonomie

Přednáška, 21. 6., Praha – „On the deepening replication crisis in the social sciences and what to do about it“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii v Praze Vás tentokrát spolu s Pražskou experimentální laboratoří PLESS velmi rády zvou na přednášku Andrease Ortmanna, který vystoupí na téma prohlubující se replikační krize v sociálních vědách. Přednáška vč. následné debaty bude v angličtině.
Na přání přednášejícího výjimečně nebude z vystoupení pořízen záznam, proto neváhejte přijmout naše pozvání a přijít.
Událost se uskuteční v úterý 21. 6. 2016 od 18.00 v budově FF UK, náměstí Jana Palacha 2, Místnost P018

Pokračovat ve čtení

Neuroscience and Consumer Behavior: International Conference on Contemporary Issues in Decision Making, Neuromarketing and Neuroeconomics (4.-5.6., Brno)

Výzkumná skupina behaviorálních a sociálních neurověd, CEITEC MU a Středoevropská neuromarketingová asociace si vás dovoluje pozvat na historicky první konferenci ve střední Evropě zabývající se tématem:

Neuroscience and Consumer Behavior: International Conference on Contemporary Issues in Decision Making, Neuromarketing and Neuroeconomics, která se uskuteční v termínu 4.-5.6.2015 v prostorách Univerzitního kampusu Masarykovy univerzityCEITECu. Cílem konference je představení nejaktuálnějších témat v oblasti consumer neuroscience, zamyšlení se nad možnostmi jeho budoucího vývoje, ale hlavně propojení lidí věnujících se souvisejícím oblastem.

Součástí konference je i panelová sekce, ve které budou vědeckovýzkumní pracovníci spolu s profesionály ze sféry managementu a marketingu diskutovat nad jednotlivými oblastmi neuromarketingu, současným stavem i budoucím vývojem a nad etickými otázkami.

Zde naleznete Call for papers

Podrobnosti a aktuální informace o konferenci na: http://www.inconema.com/