?>

Tag: neurofilosofie

Přednáška 10.4., Brno – „Prediktivní zpracování“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii v dubnu na půdě FF uvítá Ondřeje Havlíčka z Max Planck Institutu, který přednese přednášku na téma „Prediktivní zpracování – Sjednocená teorie mozku?“.

Přednáška se uskuteční 10.4. v 17:30 na FF MU na Arna Nováka, v místnosti B2.34.

Pokračovat ve čtení

Přednáška 18.5., Praha – „Jak mozek tvoří já“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii v Praze Vás srdečně zve na květnovou přednášku Martina Vraného. Přijďte si ji poslechnout ve středu 18. 5. 2016 do místnosti P104 v budově FF UK na náměstí Jana Palacha!

Pokračovat ve čtení

Přednáška 15.10., Brno – „Koncept vtělené metafory v metodách interaktivní introspekce“

Brněnská sekce Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii vás zve na přednášku Jakuba Lance (FF MU) s tématem „Koncept vtělené metafory v metodách interaktivní introspekce“. Událost proběhne 15. 10. od 17.00 v učebně C34 budovy C Filozofické fakulty na ulici Arna Nováka v Brně.

Aktuální informace naleznete na facebookové stránce události.

Pokračovat ve čtení

Přednáška 19.3., Brno – „Současný stav kvantových teorií mysli“

Dámy a pánové,
jménem Společnosti pro kognitivní vědu a filozofii v Brně bychom vás rádi pozvali na přednášku Mgr. Lukáše Zámečníka, Ph.D. jménem „Současný stav kvantových teorií mysli“, která se bude konat 19.3. v Brně.

Pokračovat ve čtení

Kognitivní veda a jeji budoucnost

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolujeme si vás pozvat na konferenci Kognitivní věda a její budoucnost, která proběhne na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dne 18. 2. 2015.

Tato konference zahajuje činnost brněnské sekce Společnosti pro kognitivní vědu a filozofii, jejímž trvalým cílem je rozšířit povědomí o kognitivní vědě, získat pro tento obor nové nadšence a iniciovat interdisciplinární diskuzi o tématech filozofie, psychologie, teorie vědy, ekonomie, informatiky, apod.

Ctění hosté, jež laskavě souhlasili s výstupem na konferenci, patří mezi přední české kognitivně-vědní odborníky. Představí vám nejenom to, co kognitivní věda je, ale ukáží též rozmanité příklady její aplikace a význam jejího interdisciplinárního přesahu.

Sledujte aktuální informace na webu minikonference a také facebookové stránce události.

Pokračovat ve čtení

Diskusní setkání 21.11. – “Od reaktivního k endogennímu pojetí mozku v současné neurovědě: případ default mode network”

Dovolte abychom vás pozvali na listopadové přednáškově-diskusní setkání SCSP. Našimi hosty budou Marek Havlík (FF ZČU) a Tomáš Marvan (FÚ AVČR), kteří vystoupí s tématem „Od reaktivního k endogennímu pojetí mozku v současné neurovědě: případ default mode network“. Akce se uskuteční tentokrát ve čtvrtek (!) 21.11.2013 od 18.00. Místem konání je bude místnost  NB 469 (v nově přistavěném podlaží NB) v Nové budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Registrace a aktuální informace naleznete na Facebookové stránce události.

Pokračovat ve čtení