Tag: přednáška (page 2 of 5)

Přednáška 15. 6., Brno – „Sexualita žen z pohledu evoluční sexuologie“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii si vás dovoluje pozvat na přednášku SEXUALITA ŽEN Z POHLEDU EVOLUČNÍ SEXUOLOGIE, kterou prosloví magistra Lucie Krejčová z Národního institutu duševního zdraví. Přednáška se bude konat ve středu 15.6. od 14:30 budově B Filozofické fakulty MU, ulice Arna Nováka 1. Učebna B 2.44.

Aktuální informace ve Facebook události.

Pokračovat ve čtení

John Searle: Institutions and Social Ontology

Ústav filosofie a religionistiky FFUK Vás zve na přednášku prof. Johna Searla na téma institucí a sociální ontologie. Přednáška proběhne dne 27.5., od 10:30 v místnosti 300, Nám. Jana Palacha 2, III. patro. Profesor Searle se pokusí podat přehled o současném stavu teorie, srozumitelný a přínosný i pro málo pokročilé.

Přednáška 18.5., Praha – „Jak mozek tvoří já“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii v Praze Vás srdečně zve na květnovou přednášku Martina Vraného. Přijďte si ji poslechnout ve středu 18. 5. 2016 do místnosti P104 v budově FF UK na náměstí Jana Palacha!

Pokračovat ve čtení

Přednáška 4.5., Brno – „The microgenetic analysis of interaction – embodied skills for togetherness“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii si vás dovoluje pozvat na přednášku The microgenetic analysis of interaction – embodied skills for togetherness, kterou prosloví Michael Kimmel z Universität Wien. Přednáška se bude konat v budově A Filozofické fakulty MU, ulice Arna Nováka 1, učebna A 11. Tato přednáška pokračuje v tematice „enactive cognitive science“, kterou uvedl Tom Froese.

Pokračovat ve čtení

CTS: Ivan Havel – Přirozené a umělé myšlení

Doc. Ivan M. Havel v letním semestru opět otevírá svůj předmět Přirozené a umělé myšlení I. akreditovaný na MFF.

Zahájení: středa 2. března 2016, 14:30 – 16:00, dále vždy o středách ve stejný čas.
Místo konání: seminární místnost CTS (Praha 1, Husova 4, 3.p.).

Pokračovat ve čtení

Přednáška 25.2., Praha – „Umělecké dílo jako experimentální stimul“

Pražská sekce Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii vás zve na přednášku Dominiky Grygarové (Národní ústav duševního zdraví) a Petra Adámka (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) s tématem „Umělecké dílo jako experimentální stimul“.
Přednáška proběhne 25. 2. 2016 od 18.00 budově Filozofické fakulty na Palachově náměstí v Praze. Místnost bude ještě upřesněna.

Pokračovat ve čtení

Přednáška 15.10., Brno – „Koncept vtělené metafory v metodách interaktivní introspekce“

Brněnská sekce Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii vás zve na přednášku Jakuba Lance (FF MU) s tématem „Koncept vtělené metafory v metodách interaktivní introspekce“. Událost proběhne 15. 10. od 17.00 v učebně C34 budovy C Filozofické fakulty na ulici Arna Nováka v Brně.

Aktuální informace naleznete na facebookové stránce události.

Pokračovat ve čtení

Přednáška 7.10., Praha – „Model vnímání časovosti ve světě bez plynoucího času“

Zveme Vás na říjnovou přednášku Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii. Petr Švarný (FF UK) se vypořádá s tématem vskutku neobvyklým – totiž světem bez plynoucího času. Přijďte si to poslechnout, nebude to věru ztráta času… Přednáška s diskusí proběhne 7.10.2015 od 18.00 v budově FF UK na nám. Jana Palacha, místnost 200.

Aktuální informace naleznete na facebookové stránce události.

Anotace autora:

Julien Barbour se ve své práci The End of Time pokusil skoncovat s časem. Pokusme se podívat, jakou roli hraje čas pro pozorovatele v kontextu filosofů a fyziků, zejména však jak a zda by mohl pozorovatel odlišit vesmír časový a vesmír nečasový.

Přednáška 19.5., Praha – „Moderní způsoby a nástroje ovládání mozku in vivo“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii Vás zve na květnovou přednášku na téma „Moderní způsoby a nástroje ovládání mozku in vivo“, kterou si pro nás připravil Ondřej Novák (ÚEM AV ČR). Přednáška se uskuteční 19.5. od 18.00 na Filosofické fakultě UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 200.

Aktuální informace sledujte zde a na facebookové stránce události.

Pokračovat ve čtení

CTS: Ivan Havel – Přirozené a umělé myšlení II.

Doc. Ivan M. Havel v zimním semestru opět otevírá svůj předmět Přirozené a umělé myšlení II. akreditovaný na MFF.

Kurz mohou navštěvovat studenti různých ročníků, kteří mají zájmem o kognitivní vědu a filosofii mysli. Pro témata v letním semestru je znalost látky ze zimního semestru užitečná, avšak nikoliv nezbytná. Účast je možná i pro nezapsané studenty.

Zahájení – středa  25. února 2015, 14:30, dále vždy o středách ve stejný čas.
Místo konání: seminární místnost CTS (Praha 1, Husova 4,  3.p.). Pokračovat ve čtení

Older posts Newer posts