?>

Tag: SCSP Talk

Přednáška 29. 11., Brno – “Contrastive Cognitive Poetics”

Society for Cognitive Science and Philosophy is very pleased to announce the talk of Wei-Iun Lu and Svitlana Shurma in Brno. Wei-Iun and Svitlana will present the topic of Contrastive Cognitive Poetics: From Theory to Method.

The talk will take place on November 29th, 2016 at 17:30 at FF MU.

The attendance is free. The talk is funded by the Faculty of Arts.

Update on the lecture room  and other news will be posted to the Facebook event.

Pokračovat ve čtení

Přednáška 23.9., Brno – „General Factor Modelling in Psychology“

Society for Cognitive Science and Philosophy cordially invites you to the talk of Peter Edelsbrunner (ETH Zurich) in Brno. Peter will present the topic of General Factor Modeling in Psychology: Indeterminacy problems and Alternative Routes

The talk will take place on September 23rd, 2016 at 11:00 in B2.41

Attendance is free, event is sponsored by the Faculty of Arts,  Masaryk University.
Pokračovat ve čtení

Přednáška 15. 6., Brno – „Sexualita žen z pohledu evoluční sexuologie“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii si vás dovoluje pozvat na přednášku SEXUALITA ŽEN Z POHLEDU EVOLUČNÍ SEXUOLOGIE, kterou prosloví magistra Lucie Krejčová z Národního institutu duševního zdraví. Přednáška se bude konat ve středu 15.6. od 14:30 budově B Filozofické fakulty MU, ulice Arna Nováka 1. Učebna B 2.44.

Aktuální informace ve Facebook události.

Pokračovat ve čtení

Přednáška, 9.6., Praha – „The evolution of depressive phenotypes“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii Vás srdečně zve na červnovou přednášku, kde vystoupí autor adaptivní hypotézy deprese Paul Andrews s tématem The evolution of depressive phenotypes. Přijďte si ho poslechnout ve čtvrtek 9. 6. 2016 o 18:00 na FF UK, Náměstí Jana Palacha (místnost P018).

Aktuální informace naleznete na FB stránce události.

Abstrakt

Pokračovat ve čtení

SCSP Talk 30. 1. – Jiří Lukavský: “Oční pohyby při sledování více objektů”

Dovolte abychom vás pozvali na první akci SCSP v novém roce 2013. Ve středu 30.1.2013 od 18.00 se uskuteční přednáška Jiřího Lukavského z Psychologického ústavu AV ČR a Filipa Děchtěrenka (MFF UK) na téma Oční pohyby při sledování více objektů. Místem konání je tentokráte místnost RB 211 v Rajské budově Vysoké školy ekonomické v Praze. Nejvýhodnější je použít vchod přímo do Rajské budovy a to z ulice Italská, poblíž Churchillova náměstí.

Anotace

Přednáška se bude zabývat výzkumem očních pohybů při sledování více objektů (Multiple object tracking, MOT). Častým problémem při výzkumu
očních pohybů bývá nemožnost zkoumat oční pohyby ze stejné scény opakovaně (vidět stejnou fotografii podruhé je jiné…). Výhodou MOT
je, že se jedná o poměrně náročnou pozornostní úlohu a člověk si často neuvědomí, že stejnou úlohu řešil. Díky tomu, můžeme zjišťovat, zda a
jak se liší oční pohyby napříč různými úlohami u stejného člověka / různých lidí. V rámci příspěvku se pokusíme demonstrovat, jak toho využít pro testování různých modelů očních pohybů v dané úloze. Jiří Lukavský také představí výsledky svého výzkumného týmu.

Registrace:
Přihlašte se prosím na Facebookovou událost

SCSP Talk 3.5. – Václav Řepa: „Co je to kognitivní informatika“

Profesor Václav Řepa, zakladatel a vedoucí postava magisterského programu Kognitivní informatika na VŠEnám představí teoretická východiska oboru, jeho centrální ideu a jeho vymezení vůči ostatním kognitivním a informatickým disciplínám.
Speciální pozornost bude věnována komparaci autorova pojetí s celosvětově užívaným pojmem „Cognitive Informatics“. Posluchač se také dozví, jak je idea kognitivní informatiky realizována na stejnojmenném studijním oboru na Vysoké škole Ekonomické v Praze. Nedílnou součástí pak bude diskuse a dotazy posluchačstva. Pokračovat ve čtení

SCSP Talk 16. 5. – Josef Šlerka: „Internet a kolektivní inteligence“

Internet a kolektivní inteligence: nové pole výzkumu

Na pondělí 16. května 2011 jsme si pro Vás připravili historický první SCSP Talk!

Opravdu stačí jen pouhé tři principy: průměrování, zpětná vazba a dělba práce k tomu, aby vznikly skupiny, které se jako celek zdají vykazovat znaky  inteligence? Žijeme v době, kdy je už dat tolik, že jejich analýza poskytuje lepší výsledky, než experty sestavené ontologie? A skutečně si dnes může každý na tahle data sáhnout?

I o tom bude přednáška našeho hosta Josefa Šlerky ze Studia nových médií na FF UK.

Místo a čas:

Přednáška se bude konat 16.5.2011 od 19:00 do 20:30 v místnosti SB 112 na VŠE – Žižkově.