UPJS Košice nabízí živé videokonferenční přednášky o sluchovém vnímání ve spolupráci s Universität Oldenburghttp://pcl.upjs.sk/NewsEvents/WebHome