FHS UK v Praze, Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Středoevropský institut filosofie v Praze si vás dovolují pozvat na celodenní workshop „Social Cognition„, který povede prof. Shaun Gallagher (Department of Philosophy, University of Memphis).
Workshop se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. od 9:30 v místnosti 124a (FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1).