Tato stránka obsahuje aktuální informace týkající se větších akcí pořádaných pod hlavičkou nebo za spoluúčasti SCSP. Součástí je i archiv akcí, které již proběhly.

Konference Kognice a umělý život XVI.

Zahájili jsme registraci abstraktů na šestnáctý ročník konference Kognice a umělý život, která se uskuteční 1.-3.6.2016 v Telči. „etošní ročních přichází s řadou novinek, mezi které patří:Rozšíření konferenčních témat o oblast neurověd, vítaná jsou také témata z oblasti kognitivní psychologie, kognitivně orientované filosofie a dalších disciplín kognitivní vědy, zvýšení počtu zvaných řečníků, výrazné snížení konferenčního poplatku pro studenty, posterová sekce a výraznější otevření konference studentům a mladým výzkumníkům. Konferenci spoluorganizuje SCSP.

Veškeré podrobnosti naleznete na konferenčním webu www.kognice.eu a také na facebookové události.

SCSP Workshop 2015, Brno – Consciousness, Perception and Cognitive Science

Society for Cognitive Science and Philosophy cordially invites you to the workshop CONSCIOUSNESS, PERCEPTION AND COGNITIVE SCIENCE held in Brno. It is our pleasure to welcome honored guests from the Consciousness Lab at Jagiellonian University in Kraków which will present the laboratory and their current research.

SCSP minikonference 2015, Brno: Kognitivní věda a její budoucnost

Konference Kognitivní věda a její budoucnost proběhne na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dne 18. 2. 2015. Tato konference zahajuje činnost brněnské sekce Společnosti pro kognitivní vědu a filozofii, jejímž trvalým cílem je rozšířit povědomí o kognitivní vědě, získat pro tento obor nové nadšence a iniciovat interdisciplinární diskuzi o tématech filozofie, psychologie, teorie vědy, ekonomie, informatiky, apod.

SCSP Workshop 2013, Nicov: Apriorismus a geneze etických pravidel

Tradiční Nicovské filosofické kolokvium (10. – 12. 5. 2013) se letos bude týkat široce vymezeného tématu etiky – především se chceme koncentrovat na vztah ekonomie a etiky, potažmo ekonomie a hodnotových soudů obecně, ale téma je možné pojmout i šířeji z hlediska evolučního, filosofického atp. Příspěvky bude možné po zapracování připomínek publikovat v recenzovaném časopise E-Logos.

SCSP Workshop 2012: Rozhodování, vůle a jednání – interdisciplinární perspektiva

Workshop, který proběhl 11. 12. 2012 na půdě Liberálního institutu v Praze. Tématem bylo aktuální zkoumání v oblasti vůlejednání a rozhodování z pohledu ekonomů, kognitivních vědců a filosofů. Cílem bylo poskytnout interdisciplinárně srozumitelný (ale netriviální) přehled pozic, ze kterých lze dané téma v těchto vědách uchopit.