Tradiční Nicovské filosofické kolokvium se uskuteční 10. – 12. 5. 2013. Letos se bude týkat široce vymezeného tématu etiky – především se chceme koncentrovat na vztah ekonomie a etiky, potažmo ekonomie a hodnotových soudů obecně. Téma je možné pojmout i šířeji z hlediska evolučního, filosofického atp. Příspěvky bude možné po zapracování připomínek publikovat v recenzovaném časopise E-Logos.

Pokud máte zájem o vystoupení v češtině či angličtině, které bude mít formát 20 minut prezentace / 30 minut diskuse, kontaktujte, prosím, Petra Špeciána (specian.p@gmail.com). Uzávěrka pro dodání abstraktů (rozsah cca 150 slov) je 20. 4. 2013.

Registrace pro účast na kolokviu je možná i bez příslibu vystoupení. V případě převisu poptávky budou upřednostněni akademičtí hosté. Závazné potvrzení účasti obdržíte do 3. 5. 2013.

Akce se odehrává pod záštitou Katedry filosofie NF VŠE se spoluúčastí Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii (SCSP).