Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR si vás dovoluje pozvat na šestý ročník Zimní školy kognitivní psychologie. Škola proběhne od 6. do 9. února 2014 a bude se konat v Hotelu Kavka v Malé Skále. Jako obvykle bude připravena řada přednášek od zkušených výzkumníků a dva bloky studentských prezentací.
Aktuální program je k nalezení na stránkách http://www.kognitivniskola.cz/rocnik, máme ještě rozjednaných několik dalších studentských příspěvků, takže se máte na co těšit.
Ze zkušených výzkumníků zatím přislíbili účast:
Jana Bašnáková (Max Planck Institute for Psycholinguistics Nijmegen a ÚEP SAV Bratislava): Neuropragmatika – mozog a implicitné významy v reči
Jan Havlíček (PřF UK Praha): Chemická komunikace u člověka
Jaroslav Hlinka (Ústav informatiky AV ČR Praha): Spontánní mozková aktivita
Martin Kanovský (FSEV UK Bratislava): Kognitívne a kultúrne základy morálneho usudzovania: Ako dizajnovať, analyzovať a interpretovať medzikultúrny výskum?
Tomáš Urbánek (Psychologický ústav AV ČR Brno): Hledání významu
Radovan Šikl (Psychologický ústav AV ČR Brno): Možnosti operativní léčby makulární degenerace: Případová studie a další poznámky o tom, jak vypadá svět s teleskopem v oku
Cyril Brom (MFF UK): Výukové hry, emoce, flow a kortizol – jak spolu souvisí?
Barbora Cimrová (FMFI UK Bratislava): Vzájomný vzťah emócií a kognície a jeho poruchy

Ve studentských a doktorandských sekcích se objeví například:

Hana Štěpánková (PCP a FF UK): Trénování pracovní paměti u seniorů
Radka Julínková
(FF UP Olomouc): Derivace a flexe: dva mentálně odlišné procesy?
Veronika Bláhová
(PedF UK a PsÚ AV ČR): Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s vývojovou dysfázií
Rudolf Kadlec
(MFF UK): Bayesovský model epizodické paměti
Renata Androvičová
(PCP Praha): Vliv kanabisu na aktivaci mozku vizuálními sexuálními stimuly
Kateřina Farská (FSS MU): Vliv kognitivního vyčerpání na rozhodování
Anna Kadlecová (FF UK): Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí
Veronika Dostálová (PVŠPSS Praha): Vliv srdečního selhání na kognitivní funkce a na míru deprese
Hana Marková (FF UK): Schopnost transformace prostorových scén u pacientů s amnestickou mírnou kognitivní poruchou