tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR si vás dovoluje pozvat na sedmý ročník Zimní školy kognitivní psychologie. Škola proběhne od 5. do 8. února 2015 a bude se konat v hotelu Kavka v Malé Skále. Jako obvykle bude připravena řada přednášek od zkušených i začínajících výzkumníků.

Letos na kognitivní škole proběhne přímo posterová sekce. Máte-li poster z nějaké z minulých konferencí, máte jedinečnou možnost ho představit ostatním. Pokud někdo touží vytvořit poster přímo pro účely prezentace na kognitivní škole (třeba z důvodu proplacení příspěvku), je taktéž vítán.
Více informací, stejně jako registraci, naleznete na webu Kognitivní školy.

Program

V badatelských sekcích zatím přislíbili účast:
Jan Kremláček (LF UK, Hradec Králové) – Zraková mismatch negativita: elektrofyziologický korelát automatické detekce změny – metodika a klinické využití
Ondřej Novák – Multifotonová mikroskopie a optogenetika jako mocné nástroje neurověd 21. století Měření a ovládání mozku in vivo
Lenka Martinec Nováková (FHS UK, Praha) – Čichová dysfunkce jako prediktor neurodegenerativních onemocnění
Roman Rosipal (Ústav merania SAV, Bratislava) – Modulation of brain oscillatory rhythms: conceptual, experimental and algorithmic design
Filip Smolík (PsÚ AV ČR, Praha) – Sémantické faktory při zpracování a akvizici slov a slovních tvarů
Kamil Vlček (FgÚ AV ČR, Praha) – Strategie a navigace v prostoru u zvířat a lidí
Dalibor Vobořil (PsÚ AV ČR, Brno) – Testování prostorové představivosti

V krátkých blocích se objeví například:

Mirka Abrahamova (FF UK) – Opakovanie viet a pracovná pamäť (podl’a Baddeleyho a Hitcha)
Ondřej Bečev (LF MU, Brno) – Neurální dynamika formování motorických intencí
Ondřej Bezdíček (1. LF UK, Praha) – Kognitivní deficit v důsledku intoxikace metanolem
Jiří Lukavský (PsÚ AV ČR, Praha) – Vnímání scén
Štěpán Kápl (FF MU, Brno) – Vliv návodné informace na proces volby
Eva Phanvanová (KU, Ružomberok) – Vyhledávání v mapách
Barbora Ryklová (FF UP, Olomouc) – Teorie mysli: vliv rodinného kontextu na dětské porozumění falešnému přesvědčení
Hanka Štěpánková, Karolína Horáková (NUDZ, Praha) – Propoziční hustota ve výpovědích seniorů

Sekce posterů

Letos bude na programu i sekce posterů. Pokud budete chtít ostatním představit nějaký poster s vaším výzkumem, napište na email kognitivniskola@gmail.com, ať s vámi můžeme počítat.